بیهوشی اطفال


بيهوشی در بیماران ميوپاتی میتوکندریال

بيهوشی در بیماران ميوپاتی میتوکندریال

بيهوشی در بیماران ميوپاتی میتوکندریالMitochondrial Disorders Underlying Myopathies , Mitochondrial Myopathy  ملاحظات بيهوشي براي ميوپاتي: اطمينان از نتايج جراحي ايمن معرفي هنگامي که نوبت به بيهوشي براي افراد مبتلا به ميوپاتي مي رسد ، متخصصان بيهوشي با يک چالش منحصر به فرد روبرو هستند - حفظ ثبات متابوليک و جلوگيري از عوارض. اين ملاحظات حول مقابله با موضوعات احتمالي مانند نارسايي تنفسي ،دپرسیون قلبي ، نقائص هدايتی و ديسفاژي قرار دارد

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان  ، روش های مختلف دسترسی عروقی در کودکان را نشان می دهد و مزایا، معایب و                     اندازه کاتترهای مورد استفاده برای دسترسی را با هم مقایسه می کند ، اندازه سی وی لاین کودکان در این جدول ذکر شده است و اندازه کاتتر ورید مرکزی کودکان محل و مدت ماندگاری کاتتر ذکر شده است

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله