منابع آموزشی


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیدهScalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip andscalpel blade characteristics

لوله گذاری داخل تراشه مشکل(انتوباسیون مشکل ) Difficult Intubation

لوله گذاری داخل تراشه مشکل(انتوباسیون مشکل ) Difficult Intubation

لوله گذاری داخل تراشه مشکل(انتوباسیون مشکل ) Difficult Intubation یکی از مهمترین اقدامات  کاربردی در طی انجام بیهوشی عمومی و در لوله گذاری داخل تراشه در  بخش های مراقبت وِیژه بزرگسالان و کودکان و  موارد اورژانسی می باشد . لوله گذاری داخل نای مشکل

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...