احیای قلبی ریوی کودکان


احیای قلبی ریوی کودکان

Pediatric Basic Life Support Algorithm for Healthcare Providers—Single Rescuer


Pediatric Basic Life Support Algorithm for Healthcare Providers—2 or More RescuersPediatric Bradycardia With a Pulse AlgorithmPediatric Cardiac Arrest Algorithm
نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها
لوگوی بله