دسترسی وریدی کودکان


دسترسی وریدی کودکان


دسترسی وریدی کودکان و نوزادان

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان  ، روش های مختلف دسترسی عروقی در کودکان را نشان می دهد و مزایا، معایب و                     اندازه کاتترهای مورد استفاده برای دسترسی را با هم مقایسه می کند ، اندازه سی وی لاین کودکان در این جدول ذکر شده است و اندازه کاتتر ورید مرکزی کودکان محل و مدت ماندگاری کاتتر ذکر شده است

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها
لوگوی بله