مدیریت راه هوایی


یکی از وظایف اساسی متخصص بیهوشی برقراری و حفظ باز بودن راه هوایی و اطمینان از کافی بودن تهویه بیمار و اکسیژن رسانی به   بیمار و درواقع"مدیریت راه هوایی "  در طی انجام  بیهوشی برای  بیماران و در مواقع مورد نیاز در آی سی یو و در اورژانس است .

  • مدیریت موفقیت آمیز راه هوایی مستلزم مجموعه ای از دانش و مهارت است و به  طور ویژه،

توانایی پیش بینی مشکل در مدیریت راه هوایی و برنامه ریزی  یک مدیریت راه هوایی ضروری می باشد.
کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی :  مجموعه عکس ها

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی : مجموعه عکس ها

https://www.researchgate.net/publication/325453644_A_bench_study_comparing_Scalpel-Bougie_technique_versus_Cannula-to-Melker_technique_for_emergency_cricothyroidotomy_in_a_porcine_model

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیدهScalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip andscalpel blade characteristics

تراکئوستومي پرکوتانئوسPDT 2

تراکئوستومي پرکوتانئوسPDT 2

تراکئوستومي يک راه هوايي است که توسط جراحي ايجاد مي شود و با يک لوله تنفسي يا لوله تراکئوستومي باز نگه داشته مي شود. لوله مستقيماً از طريق يک برش در گردن وارد ناي مي شود. تراکئوستومي را مي توان با يک روش جراحي باز يا يک روش اتساع از راه پوست ( percutaneous dilatational tracheostomy ) ايجاد کرد و مي تواند در اتاق عمل يا کنار بالين بيمار انجام شود. تکنيک باز شامل برش بافت قدامی  جلوی  تراشه و قرار دادن لوله تراکئوستومي تحت دید مستقيم است. تکنيک از راه پوست را مي توان با استفاده از تکنيک سلدينگر اصلاح شده و راهنمايي برونکوسکوپي فیبراپتیک  به سرعت و با خيال راحت در کنار تخت بیمار انجام داد. اين روش با عوارض خونريزي کمتري نسبت به تراکئوستومي باز و عوارض طولاني مدت مشابه همراه است

لوله گذاری داخل تراشه مشکل(انتوباسیون مشکل ) Difficult Intubation

لوله گذاری داخل تراشه مشکل(انتوباسیون مشکل ) Difficult Intubation

لوله گذاری داخل تراشه مشکل(انتوباسیون مشکل ) Difficult Intubation یکی از مهمترین اقدامات  کاربردی در طی انجام بیهوشی عمومی و در لوله گذاری داخل تراشه در  بخش های مراقبت وِیژه بزرگسالان و کودکان و  موارد اورژانسی می باشد . لوله گذاری داخل نای مشکل

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله