هدایت کننده لوله تراشه(بوژی) Tracheal Tube Introducer (bougie)

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...
ویژگی‌های محصول
  • مشخصات: طول : 70 سانتی متر سایز : Fr6 ،10Fr،Fr15 دارای درجه بندی بر مبنای سانتی متر برروی هدایت کنن... مناسب برای استفاده در لوله گذاری داخل تراشه در بز... استریل شده با اتیلن اکساید توجه : حتما توسط کاربر آشنا و مسلط با نحوه کاربرد...

هدایت کننده لوله تراشه : بوژی با نوک مستقیم (straight tip)Tracheal Tube Introducer :bougie

ویژگی‌های محصول
  • مشخصات: طول : 70 سانتی متر رابط اتصال به مدار بیهوشی : 15 میلی متری سایز : Fr8 ،10Fr،14Fr،Fr15 دارای درجه بندی بر مبنای سانتی متر برروی هدایت کنن... مناسب برای استفاده در لوله گذاری داخل تراشه در بز... استریل شده با اتیلن اکساید توجه : حتما توسط کاربر آشنا و مسلط با نحوه کاربرد...

هدایت کننده لوله تراشه : بوژی (Vented),Tracheal Tube Introducer ,bougie

هدایت کننده لوله تراشه(بوژی) Tracheal Tube Introducer (bougie)


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده Tracheal Tube Introducer (bougie)

https://medkara.com/blog-1/difficult-airway22/blog-10

https://medkara.com/scalpel-cricothyroidotomy-with-bougie-coude-tip22

https://medkara.com/scalpel-bougie-technique22


هدایت کننده لوله تراشه - بوژی با نوک خمیده ، (Curved tip)Tracheal Tube Introducer, Bougie coude tip ،گاید بوژی راه هوایی -   گاید بوژی -  بوژی بیهوشی , بوژی لوله تراشه ، بوژی تنفسی – بوژی تراکئال تیوب – بوژی لوله تراشه – بوژی آندو تراکئال تیوب - هدایت کننده لوله تراشه با نوک خمیده -  هدایت کننده لوله تراشه با نوک قابل تهویه -  قیمت هدایت کننده لوله تراشه -  قیمت بوژی با نوک خمیده ، (Curved tip)Tracheal Tube