لوله تراکئوستومی

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...
ویژگی‌های محصول
  • مشخصات: مناسب جهت استفاده در مراقبت هاي طولاني داراي فلنج بسيار نرم داراي دو قطعه نوار 65 سانتي متري ساخته شده از PVC گريد پزشكي و عاري از DEHP موجود از سایز 4 تا 10
108,000 تومان

لوله تراکئوستومی-تورن

لوله تراکئوستومی

لوله تراکئوستومی

tracheostomy tube


لوله تراکئوستومی - قيمت لوله تراکئوستومي – خرید لوله تراکئوستومي - لوله تراکئوستومی کافدار -  لوله تراکئوستومی بی کاف – خرید لوله تراکئوستومی کافدار -   خرید  لوله تراکئوستومی کافدار -   قیمت لوله تراکئوستومی بی کاف – قیمت  لوله تراکئوستومی بی کاف - لوله تراکئوستومی پی وی سی - لوله تراکئوستومی پی وی سی کافدار  - تراکئستومی تیوب - لوله تراکئوستومی  نوزاد - لوله تراکئوستومی  کاف دار دو جداره - لوله تراکئوستومی  دو جدار - لوله تراکئوستومی  سوپا - لوله تراکئوستومی  با دو کانال داخلی - لوله تراکئوستومی  با کاف پرولین  - لوله تراکئوستومي ول ليد - لوله تراکئوستومي-تورن - ست لوله تراکئوستومي کافدار با دو کانال داخلي - لوله تراکئوستومي - تراکستومي لوله  - لوله تراکستومي –  لوله تراکوستومی  - قيمت لوله تراکستومي - لوله تراکئوستومی  پریمد - لوله تراکئوستومی - لوله تراکئستومی - قیمت لوله تراکئستومی - Primed  - NEONATAL TRACHEOSTOMY TUBES WITHOUT CUFF - PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBES WITHOUT CUFF - tracheostomy tube - primed tracheostomy tube – wellead tracheostomy tube - Tuoren pvc tracheotomy tube with cuff - Tuoren tracheotomy tube