تهویه مشکل بیمار با  ماسک صورت :   Difficult Facemask Ventilation 

لارنگوسکوپی مشکل و دشوار :  Difficult Laryngoscopy

لوله گذاري داخل تراشه  مشکل ( انتوباسیون مشکل ) Difficult intubation

 • یک راه هوایی دشوار شامل وضعیت بالینی است که در آن مشکل یا عدم موفقیت پیش‌بینی‌شده یا پیش‌بینی‌نشده و غیر منتظره  توسط یک پزشک آموزش دیده در مراقبت از بیهوشی، شامل اما نه محدود به یک یا چند مورد زیر، تجربه می‌شود: تهویه با ماسک، لارنگوسکوپی، تهویه با استفاده از راه هوایی سوپراگلوت، لوله گذاری تراشه، اکستوباسیون یا راه هوایی تهاجمی

تهویه مشکل بیمار با  ماسک صورت Difficult Facemask Ventilation: 

 • به دلیل یک یا چند مورد از مشکلات زیر، امکان تهویه کافی وجود ندارد (مثلاً تأیید شده توسط تشخیص دی اکسید کربن انتهایی بازدمی)، به دلیل وجود یک یا چند مورد از مشکلات زیر:
  • درز گیری ناکافی ماسک و باز بودن اطراف ماسک در تماس صورت
  • نشت بیش از حد جریان اکسیژن
  • مقاومت بیش از حد در برابر ورود یا خروج گاز حاوی اکسیژن


لارنگوسکوپی مشکل و دشوار Difficult Laryngoscopy:

 • عدم امکان قابل دید شدن تارهای صوتی پس از چندین بار تلاش برای لارنگوسکوپی


تهویه مشکل و  دشوار با  راه هوایی سوپراگلوت Difficult Supraglottic Airway Ventilation :

 • ارائه تهویه مناسب به دلیل یک یا چند مورد از مشکلات زیر امکان پذیر نیست :
  • قرار دادن مشکل راه هوایی سوپراگلوت
  • قرار دادن راه هوایی سوپراگلوت که نیاز به چندین بار تلاش دارد
  • درز گیری ناکافی  راه هوایی سوپراگلوت
  • نشت بیش از حد گاز
  • مقاومت بیش از حد در برابر ورود یا خروج گاز حاوی اکسیژنلوله گذاری تراشه دشوار یا ناموفق  Difficult or Failed Tracheal Intubation: 

 • لوله گذاری تراشه به تلاش های متعدد نیاز دارد یا لوله گذاری تراشه پس از چندین بار تلاش با شکست مواجه می شود.


خارج کردن لوله نای( اکستوباسیون لوله تراشه ) دشوار یا ناموفق    Difficult or Failed Tracheal Extubation:

 • از دست دادن باز بودن  و برقراری راه هوایی و تهویه کافی پس از برداشتن لوله تراشه یا راه هوایی سوپراگلوت از بیمار مبتلا به راه هوایی مشکل و  دشوار در بیمار  شناخته شده یا مشکوک به لوله گذاری مشکل (یعنی خارج کردن لوله تراشه و اکستوباسیون پرخطر)


راه هوایی تهاجمی دشوار یا ناموفق Difficult or Failed Invasive Airway :

 • ویژگی‌های آناتومیک یا ناهنجاری‌هایی که احتمال قرارگیری موفقیت‌آمیز راه هوایی را از طریق جلوی گردن به داخل نای کاهش می‌دهند یا از آن جلوگیری می‌کنند

تهویه ناکافی Inadequate Ventilation :

 • نشانه های تهویه ناکافی عبارتند از :
  • فقدان یا ناکافی بودن دی اکسید کربن بازدمی
  • عدم وجود یا ناکافی بودن حرکت قفسه سینه
  • فقدان یا ناکافی بودن صداهای تنفسی
  • علائم شنوایی انسداد شدید
  • سیانوز
  • ورود یا اتساع هوای معده
  • کاهش یا ناکافی بودن جریان تخلیه یا اشباع گاز اکسیژن
  • همانطور که توسط اسپیرومتری اندازه گیری می شود
  • ناهنجاری های ریوی آناتومیک که توسط سونوگرافی ریه شناسایی می شود
  • تغییرات همودینامیک مرتبط با هیپوکسمی یا هیپرکاربیا (مانند فشار خون بالا، تاکی کاردی، برادی کاردی، آریتمی)
  • علائم بالینی اضافی :
   • تغییر وضعیت روانی
   • خواب آلودگی 
 • فایل پی دی اف مدیریت راه هوایی مشکل 2022 

2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway

20220100.0-00011.pdf