مصرف لیدوکائین داخل وریدی درقبل ، حین و بعد از عمل جراحی در کودکان

Perioperative intravenous lidocaine use in children


مدیریت درد بعد از عمل بر عوارض، کیفیت زندگی و هزینه بستری بیمار تأثیر می گذارد. در کودکان، نه تنها کودک، بلکه کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. برای به حداقل رساندن عوارض جانبی مرتبط با مواد مخدر و برای کسانی که بی‌حسی ناحیه‌ای یا عصبی در آنها مناسب نیست، به دنبال داروهای کمکی برای بهبود بی‌دردی بعد از عمل است. استفاده از آگونیست‌های کتامین و آلفا ممکن است در این شرایط مفید باشد، اما اثرات نامطلوبی از جمله توهم، بی‌ثباتی همودینامیک و آرام‌بخشی بیش از حد را نشان می‌دهد. یک جایگزین لیدوکائین داخل وریدی است. لیدوکائین داخل وریدی علیرغم فراموش شدن استفاده ، اثرات ضد نوروپاتی، ضد هیپرآلژزی(پردردی) و ضد التهابی را نشان داده است و یک تکنیک نوظهور است. مطالعات متعدد در بزرگسالان اثرات مفید لیدوکائین داخل وریدی حین عمل را نشان داده است، از جمله بهبود بی دردی حین عمل با کاهش مصرف مواد مخدر بعد از عمل، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، تحرک زودتر و کاهش مدت بستری در بیمارستان. علیرغم مقالات   محدود در مورد استفاده لیدوکائین وریدی در  کودکان، برخی از این یافته ها تکرار شده اند. کارآزمایی‌های مقیاس بزرگی که شواهدی برای فارماکوکینتیک کودکان و داده‌های ایمنی با کیفیت بالا در رابطه با لیدوکائین داخل وریدی ارائه می‌دهند، هنوز وجود ندارد. تا به امروز، محدوده دوز مورد مطالعه در جمعیت کودکان با عوارض جانبی جدی همراه نبوده است و داده های فعلی نشان می دهد که لیدوکائین داخل وریدی بعد از عمل در زیر گروهی از بیماران جراحی کودکان به خوبی قابل تحمل و مفید به نظر می رسد.


1. مقدمه

التهاب، آسیب بافتی و آسیب عصبی همگی در مکانیسم‌های درد بعد از عمل نقش دارند. 1 مواد مخدر مؤثر هستند اما بسیاری از بیماران از عوارض جانبی از جمله تهوع و استفراغ (PONV) و دپرسیون تنفسی (تضعیف مرکز تنفس ) پس از عمل رنج می‌برند . اینها متعاقباً می توانند عوارض حول و حوش عمل  جراحی را افزایش دهند و بستری شدن در بیمارستان را طولانی تر کنند .  کتامین داخل وریدی و آگونیست‌های آلفا، مکمل‌های ضددردی رایج هستند که در محیط بعد از عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، با این حال، عوارض جانبی از جمله توهم، بی‌ثباتی همودینامیک و آرام‌بخشی بیش از حد می‌تواند سودمندی را در برخی بیماران محدود کند. انفوزیون داخل وریدی لیدوکائین، یک بی حس کننده موضعی نوع آمیدی، یک تکنیک نوظهور است و به طور فزاینده ای برای اثرات ضد نوروپاتی، ضد هیپرآلژزی(پردردی) و ضد التهابی آن استفاده می شود

لیدوکائین در فهرست داروهای ضروری سازمان جهانی بهداشت به دلیل چندین اندیکاسیون هوشبر  و ضد آریتمی است و به بطور موثر، همه کاره، در دسترس، ایمن و مقرون به صرفه در نظر گرفته می شود.

از طریق مهار وابسته به استفاده از کانال‌های سدیم دارای ولتاژ جداگانه (Nav)                          (use-dependent inhibition of individual voltage-gated sodium channels (Nav)، و در نتیجه تولید ایمپالس ( تکانه )  فیبر عصبی، انتقال سیگنال بعدی به و درون سیستم عصبی مرکزی مختل می‌شود.

لیدوکائین می تواند با چندین هدف تعامل داشته باشد، اما محل بالینی اولیه آن محل اتصال بی حسی موضعی در 9 ایزوفرم Navپستانداران است، با زیرگروه های Nav1.3، Nav1.7، Nav1.8، و Nav1.9 بازیگران کلیدی در سیگنال دهی درد

کانال‌های Nav1.7از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند زیرا در پایانه‌های محیطی نورون‌های حسی، درون گانگلیون مسیر پشتی و روی آوران‌های حسی در لایه‌های سطحی نخاع  نمایان می‌شوند. آنها همچنین در نورون های گانگلیون سه قلو و سمپاتیک و نورون های حسی احشایی یافت می شوند.


نیمه عمر لیدوکائین 90-120 دقیقه است، با این حال، به نظر می رسد که فواید ضد درد لیدوکائین داخل وریدی معمولاً با توقف انفوزیون ادامه می یابد.

تصور می‌شود که این به دلیل کاهش انتشار سایتوکین‌های التهابی و مکمل است که در نتیجه حساسیت محیطی و مرکزی را کاهش می‌دهد و اثر برآمدگی درد را تعدیل می‌کند.

لیدوکائین داخل وریدی همچنین دارای مزایای بالقوه کاهش پاسخ‌های سمپاتیک حین عمل جراحی، محدود کردن واکنش راه هوایی، و همچنین کاهش نیاز به بیهوشی است. همچنین ممکن است امکان تحرک زودتر بعد از عمل را فراهم کند. لیدوکائین یک مداخله ساده در نظر گرفته می شود و زمانی که به درستی تجویز شود حداقل خطر را به همراه دارد.


بررسی‌های سیستماتیک و متاآنالیزهای قبلی روی لیدوکائین داخل وریدی بعد از عمل در بیماران بزرگسال، کاهش نمره درد تا 24 ساعت بعد از عمل، کاهش بروز ایلئوس و زمان تا اولین فعالیت روده، کاهش میزان تهوع و اسفراغ بعد از عمل جراحی PONVو همچنین کوتاه شدن طول بستری در  بیمارستان را نشان داده است


بیشتر این داده‌ها مربوط به جراحی شکم است که با توجه به روش جراحی خاص، اثر ضد درد و تاثیرات گوارشی متفاوتی را پیشنهاد می‌کند. برای مثال، به نظر می‌رسد که جراحی‌های باز شکم در مقایسه با جراحی لاپاراسکوپی، پاسخ بیشتری به مهار درد و میزان کاهش ایلئوس دریافت می‌کنند.


همچنین شواهد فزاینده‌ای مبنی بر اثربخشی در بیماران جراحی ستون فقرات وجود دارد، اما نتایج متضادی وجود دارد که یک مطالعه نتوانست فواید ضد درد را پیدا کند.


نشان داده شده است که لیدوکائین داخل وریدی در خارج از اتاق عمل در درمان درد سرطان مقاوم به مواد مخدر کودکان، سردردها و حالات درد نوروپاتیک مفید است.


در حالی که هیچ متاآنالیز یا مرور سیستماتیکی در حوزه اطفال در دسترس نیست، مزایای بالینی لیدوکائین داخل وریدی حین عمل در مطالعات فردی کوچکتر نشان داده شده است و این موارد در جدول 1 خلاصه شده است. در این بررسی آموزشی، ما استفاده از لیدوکائین داخل وریدی در کودکان را پس از عمل ارزیابی می کنیم. و هدف و ارائه راهنمایی در مورد اجرای خاص آن در این تنظیمات و همچنین بررسی برخی از تاریخچه استفاده اولیه از آن است.

برگرفته از : 

Perioperative intravenous lidocaine use in children

Pediatric Anesthesia Journal

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pan.14608

https://doi.org/10.1111/pan.14608