پروپوفول


حجم توزيع بيشتر از بزرگسالان است و بازتوزيع سريعتر وجود دارد. 

کلیرانس  در کودکان مشابه بزرگسالان است.

کلیرانس  در نوزادان نارس طولاني تر است. 

 • دوز القايي با کاهش سن افزايش مي يابد. 
  • دوز موثر متوسط (ED50) براي از دست دادن رفلکس مژه
  •  3 ميلي گرم بر کيلوگرم در نوزادان 1 تا 6 ماهه
  •  1.3 تا 1.6 ميلي گرم بر کيلوگرم در کودکان 1 تا 12 ساله
 • فارماکوکينتيک پروپوفول در نوزادان دوز القايي معمولا کمتر از شیرخوران است. 
 • افت فشار خون شديد در نوزادان همراه بوده است 

راهکارهاي متعددي براي کاهش درد هنگام تزریق :

 • احتمالاً مؤثرترين آنها استفاده از يک وريد بزرگ يا
 • افزودن ليدوکائين (0.5-1.0 ميلي گرم بر کيلوگرم) به پروپوفول
 • تزريق ليدوکائين قبل از پروپوفول

پروپوفول در کودکان مبتلا به آلرژي به تخم مرغ منع مصرف ندارد

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pan.13131

سندرم انفوزيون پروپوفول propofol infusion syndrome

يک نگراني عمده در مورد پروپوفول احتمال بروز سندرم انفوزيون پروپوفول (ليپمي، اسيدوز متابوليک، رابدوميوليز و هيپرکالمي به دنبال کلاپس  مقاوم قلبي عروقي) است که معمولاً با انفوزيون با دوز بالای پروپوفول براي مدت طولاني (معمولاً چند روز در بخش مراقبت‌هاي ويژه) همراه است

شروع ممکن است نامحسوس و غير قابل توجه و به دنبال آن مرگ سريع باشد

مکانيسم ايجاد سندرم انفوزيون پروپوفول نامشخص است

 • ممکن است مربوط به متابوليسم ليپيد ميتوکندري باشد

مقاله :  سندرم انفوزيون پروپوفول

Propofol infusion syndrome

Propofol infusion syndrome.pdf


بیهوشی کامل وریدی در کودکان

Total Intravenous Anesthesia in Children

TIVA به طور فزاینده ای در بیهوشی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد

پروپوفول و رمی فنتانیل داروهای اصلی مورد استفاده هستند

در کودکان، TIVA دارای مزایای بسیاری از جمله کاهش بیقراری و هذیان هنگام خروج از بیهوشی، بهبودی سریع‌تر، کاهش استفراغ بعد از عمل و عوارض کمتر راه هوایی در هنگام خروج از بیهوشی است

 • محدودیت‌های TIVA در کودکان
  • نیاز به الگوریتم‌های خاص و معتبر کودکان است
  • مدل‌های تزریق کنترل‌شده با هدف بزرگسالان برای کودکان مناسب‌تر نیستند

مدل Paedfusor یکی از الگوریتم‌های مخصوص کودکان است که به طور گسترده برای کودکان استفاده می‌شود

مقاله در مورد مقایسهPaedfusor

Paedfusor2.pdf

https://academic.oup.com/bjaed/article/16/11/369/2445843

  https://www.apicareonline.com/index.php/APIC/article/view/49/44


تيوپنتال

در بيشتر کشورها، پروپوفول تا حد زيادي جايگزين تيوپنتال در بيهوشي کودکان شده است

 دوز تيوپنتال ED50   :

 • در نوزادان 3.4 ميلي گرم بر کيلوگرم
 • در شیرخواران 6 ميلي گرم بر کيلوگرم
 • در کودکان پيش دبستاني 4 ميلي گرم بر کيلوگرم
 •  در کودکان 4 تا 7 ساله 4.5 ميلي گرم بر کيلوگرم
 • در کودکان 7 تا 12 ساله  4.3 ميلي گرم بر کيلوگرم
 • در کودکان بزرگتر از 12 سال  4.1 ميلي گرم بر کيلوگرم 
 • کلیرانس در نوزادان کندتر است

محدود کردن دوز کل تيوپنتال به  10 ميلي گرم بر کيلوگرم يا کمتر در کودکان بزرگتر، احتمال طولاني شدن بيهوشي ناشي از آرامبخشي باقيمانده باربيتوراتی را به حداقل مي رساند

کتامین

کتامین دارای حجم توزیع مشابهی در کودکان نسبت به بزرگسالان است

اما کلیرانس در نوزادان کاهش می یابد. کتامین تعدادی کاربرد خاص در بیهوشی کودکان دارد. 

دوزکتامین :  

القای بیهوشی 1-3 ميلي گرم بر کيلوگرم داخل وریدی

5-10 ميلي گرم بر کيلوگرم عضلانی

مسیر عضلانی برای کودکان بزرگتر غیرهمکار که در آن القای داخل وریدی و استنشاقی غیرممکن است و سایر اشکال پیش دارو امتناع می‌کنند، مناسب می باشد

در دوز عضلانی ممکن است یک بنزودیازپین برای کاهش خطر توهم وعامل آنتی کولینرژیک برای کاهش خطر افزایش ترشحاستفاده شود

با این حال، اگر چه تنفس خود به خودو معمولاً یک راه هوایی ثبت شده حفظ می شود، آپنه و اسپاسم حنجره ممکن است همچنان رخ دهد

همچنین اغلب در بخش اورژانس اطفال برای اقدامات دردناک کوتاه استفاده می شود

کتامین ممکن است به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل به عنوان یک پیش داروی موثر استفاده شود

با توجه به ثبات قلبی عروقی، ممکن است پیش داروی مطلوب برای کودکان مبتلا به بیماری قلبی عروقی قابل توجه مانند کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی باشد

کتامین به طور فزاینده ای به عنوان یک مسکن پس از عمل، چه به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل استفاده می شود

اتوميديت

کلیرانس در کودکان مشابه بزرگسالان است. با اين حال، حجم توزيع در کودکان بزرگتر است و از اين رو يک بولوس اوليه بزرگتر مورد نياز است

نگراني در مورد واکنش هاي آنافيلاکتوئيد و سرکوب عملکرد آدرنال، استفاده گسترده از اين بيهوشي را در کودکان محدود کرده است

آگونیست های α2
کلونیدین
دکسمدتومیدینداوهای هوشبر وریدی