بایگانی نوشته‌ها


متادون برنامه ریزی شده نیاز کلی به مواد مخدری را پس از فیوژن خلفی ستون فقرات کودکان کاهش می دهد: یک سری مطالعه تک مرکزی  گذشته نگر

متادون برنامه ریزی شده نیاز کلی به مواد مخدری را پس از فیوژن خلفی ستون فقرات کودکان کاهش می دهد: یک سری مطالعه تک مرکزی گذشته نگر

پروتکلی با دوزهای متادون حین عمل و برنامه ریزی شده بعد از عمل باعث کاهش 45 درصدی مصرف مواد مخدری در مقایسه با پروتکل مبتنی بر PCA با بی دردی مشابه پس از فیوژن خلفی ستون فقرات در کودکان شد

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان

دسترسی وریدی کودکان و نوزادان  ، روش های مختلف دسترسی عروقی در کودکان را نشان می دهد و مزایا، معایب و                     اندازه کاتترهای مورد استفاده برای دسترسی را با هم مقایسه می کند ، اندازه سی وی لاین کودکان در این جدول ذکر شده است و اندازه کاتتر ورید مرکزی کودکان محل و مدت ماندگاری کاتتر ذکر شده است

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله