بایگانی نوشته‌ها


خطر آسیب حاد کلیه پس از جراحی غیرقلبی بدنبال استفاده از فنیل افرین حین عمل برای درمان افت فشار خون

خطر آسیب حاد کلیه پس از جراحی غیرقلبی بدنبال استفاده از فنیل افرین حین عمل برای درمان افت فشار خون

ارتباط استفاده اختصاصی از فنیل افرین حین عمل برای درمان افت فشار خون با خطر آسیب حاد کلیه پس از جراحی غیرقلبی

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله